O instytucie

W 2011 roku w Wieliszewie pod Warszawą powstało Centrum Cyberknife, w którym zainstalowano aparaturę CyberKnife® wraz z towarzyszącym mu zapleczem technicznym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Mazowiecki Szpital Onkologiczny, dzięki czemu pacjenci otrzymają możliwość wszechstronnej wyspecjalizowanej onkologicznej opieki medycznej.

Instytut Chirurgii Cybernetycznej - Centrum Cyberknife zamierza skupiać środowisko onkologów, chirurgów, radioterapeutów zainteresowanych nowoczesnymi metodami leczenia schorzeń nowotworowych. Organizowane będą konferencje i spotkania naukowe. Podjęto współpracę z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, oferując studentom praktyki oraz seminaria z udziałem zaproszonych wykładowców. Ważną sferą działalności Instytutu jest praca Działu Badań i Rozwoju.

Instytut Chirurgii Cybernetycznej Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO 9001:2008