Informacje ogólne dotyczące leczenia

W poniższej tabeli zestawiono niektóre przypadki chorobowe, w których leczeniu zastosowano terapię aparatem CyberKnife. Leczenie miało miejsce w Centrum CyberKnife w Wieliszewie.
Przykłady wybrano losowo. W opisach zostały pominięte konkretne daty i opisy, które w jakikolwiek sposób mogłyby być naruszać przepisy ustawy o Ochronie Danych Osobowych (w tym Ochronie Danych Szczególnie Wrażliwych).
Legenda:
1. kolumna: organ, w którym znajdowała się zmiana chorobowa
2. kolumna: rozpoznanie wg Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób : rozpoznanie ICD10 =rozpoznanie kliniczne słownie
3. kolumna: rozpoznanie kliniczne opisowe
4. kolumna: opis (lekarski) z wizyty w trakcie której podjęta została decyzja o terapii aparatem CyberKnife
5 .kolumna: opis (lekarski) z wizyty kontrolnej po zakończeniu leczenia zmiany chorobowej
Zestawienie ma na celu zilustrowanie opisami konkretnych przypadków , których leczenie zostało przeprowadzone w Centrum, jednak podane przykłady nie wyczerpują katalogu chorób jakie mogą być leczone tą metodą radioterapii.


organ

Rozpoznania wg ICD10

Rozpoznania kliniczne (opisowe)

Przykłady opisów z wizyt kwalifikujących do leczenia CK

Przykłady opisów wizyt kontrolnych po leczeniu CK

1

2

3

4

5Głowa i mózg

złośliwe

C79

Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień

Przerzuty do mózguC79.3

(C11.9)

Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych

(Nowotwór złośliwy -część nosowa gradła, nieokreślona)


Przerzuty do mózgu i opon mózgowych


(Nosogardlak złośliwy)

Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia:

Zgłosiła się pacjentka z wynikiem rezonansu magnetycznego wykonanego z powodu zbaczania języka na stronę prawą od końca [..] i wcześniejszych bólów głowy i chrypki.   Stan po chirurgicznym usunięciu zmiany z okolocy skroniowej - czerniak skóry, docięto marginesy. Obecnie  w MR zmiana przerzutowa 20x20x24 mm obejmująca część kości potylicznej.

Wizyta kontrolna po 4 m-c


Pacjentka czuje się lepiej, zniknęły zaburzenia wzroku. Dexamethason odstawiono w pierwszych [..].

Bez bólów głowy. Zgłosi się na kontrolę za 3 mies z aktualnym badaniem KT lub MR.

niezłosliwe

D44.6

Nowotwór o nieokreślonym charakterze (kłębek szyjny)

kłębczak

Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia:

W […] r pojawiły się szumy w uchu prawym stopniowe pogorszenie słuchu. Początkowo pacjentka leczona zachowawczo na zapalenie ucha środkowego. Następnie stwierdzono polip o  charakterze paraganglioma. Wykonano biopsję zmiany w [..]r. W wykonanych badaniach angio TK głowy i szyi w [..] b.r. stwierdzono nieprawidłowy obszar do tyłu od t.szyjnej wewn. w otworze żyły szyjnej bocznie od zatoki esowatej o wlk. 20x18x19mm, który moze odpowiadać wznowie kłębczaka .Pacjentka zakwalifikowana do leczenia frakcjonowaną radioterapią sterotaktyczną. W dniu dzisiejszym wykonano KT w unieruchomieniu.


II

Chory zgłosił się do lekarza z powodu szumów usznych, tętnienia w uchu. MRI wykazało obraz charakterystyczny dla kłębczaka - chemodectoma (przyzwojak). Chory kwalifikuje się do leczenia radiochirurgicznego na aparacie Cyberknife.

Wizyta kontrolna po 4 m-c

Zgłasza się na pierwszą wizytę kontrolną 4 miesiące po napromienianiu. W badaniu MR stan stabilny, bez cech zmian popromiennych w strukturach mózgu. Kontrola za rok z aktualnym badaniem MR głowy


II

Stan ogólny chorego dobry. Pacjent czuje się dobrze, dolegliwości nie podaje, tolerancja leczenia dobra. Kontrola za 3-4 miesiace z aktualnym badaniem MR głowy

D 44.3

(D44.4)

Nowotwór o nieokreślonym charakterze

Gruczolak przysadki

  1. Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia:

W […]r wykryty makrogruczolak przysadki. Pierwsze objawy- nadmierne owłosienie-hirsutyzm, zaburzenia miesiączkowania, zmiana rysów twarzy-cechy akromegalii. Poziomy IGF-1:692ng/ml,GH:10,4ng/ml,W […] wykonano zabieg operacyjny usunięcia makrogruczolaka przysadki w[..] Po zabiegu operacyjnym spadek GH do poziomu 0,63 ng/ml, IGF-1:327,2 ng/ml. Kolejne badania w[15 m-cy]  wykazało wzrost poziomu IGF-1:415,5ng/ml a hormon GH:1,80 ng/ml. W wykonanym po zabiegu operacyjnym -cechy niedoszczętności wykonanej uprzednio operacji. Pacjentka kwalifikuje się do leczenia radiochirurgicznego CyberKnife.


IIOpis z wizyty kwalifikującej do leczenia:

Pacjent z akromegalią w wyniku makrogruczolaka przysadki rozpoznanym w [..].Wtedy wykonano zabieg operacyjny w[..]drogą przez nos Przedoperacyjne poziomy GH powyżej 40ng/ml, IGF1 570 ng/ml. Obecnie rozrost w zatokach jamistych. Poziom hormonów wzrostu 98,7 ng/ml, IGF1 986,20ng/ml. Pacjent kwalifikuje się do leczenia radiochirurgicznego.[…]

  1. Wizyta kontrolna po 12 m-c


Pacjentka czuje się dobrze, wzrok w porządku, bez żadnych objawów obecności guza Stan ogólny dobry. W badaniu MR redukcja masy guza o około 60%. K-6mies
IIWizyta kontrolna po 12 m-c

Pacjent czuje się dobrze, wzrok w porządku, bez objawów obecności guza

D32.0


oponiak

Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia:

Zgłasza się na konsultację do ICC. 5 lat temu usunięcie częściowe guza mózgu - oponiak G2.Obecnie niewielki wzrost pozostawionej resztki guza obserwowany w kontrolnym badaniu MR. Zakwalifikowana do radiochirurgi CK.[…]

Wizyta kontrolna po 20 m-c

Kontrola po radiochirurgii 2012 oponiaka sklepistości okolicy czołowej. Bóle głowy występują czasem, zawroty głowy obecnie praktycznie nie występują [..]. W MRI po 2 latach od radiochirurgii guz okolo polowe objetosci mniejszy. Kolejna kontrola MRI za 1 rok.

D18.0

Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia

Malformacja naczyniowa

Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia:

7 letni chłopiec u którego w wieku 4 lat wystąpił napad padaczkowy z utratą przytomności. Przyjęty do CZD, gdzie stwierdzono krwawienie z malformacji naczyniowej lewego płata czołowego. Wykonano zabieg operacyjny usunięcia malformacji. Po zabiegu operacyjnym nie występowały żadne objawy. Ponownie […] przyjęty do szpitala w […], gdzie w wykonanym angio KT stwierdzono pozostałość malformacji. Ponownie wykonano zabieg operacyjny usunięcia pozostałości malformacji […]. W rok póżniej ponowna diagnostyka wykazała  po stronie lewej większą niż poprzednio resztkową malformację naczyniową. Dziecko wstępnie zakwalifikowane do leczenia radiochirurgicznego.[…]

Wizyta kontrolna po 12 m-c

Pacjent po zakończeniu leczenia w październiku rok temu. W kontrolnym MR naczyniak nieznacznie mniejszy. Ucz się pilnie, wskazany MR za rok i wizyta kontrolna w ICC-Cyberknife.

D33.3

Nowotwór niezłośliwy (nerwy czaszkowe)

Nerwiak nerwu słuchowego

Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia:

17 letnia dziewczyna u której od […]. wystąpiło pogorszenie słuchu w uchu lewym.MR wykazało rozległy guz o cechach nerwiaka prawego kąta mostowo-móżdżkowego, wrastający do kanału kręgowego do poziomu C1. Pacjentka operowana w […]-. wynik badania hist.pat. nerwiak osłonkowy komórkowy G1 wg. WHO.Po konsultacji preparatów Schwannoma praecipue typus Antoni B (WHO G1) Zabieg operacyjny nieradykalny. Obecnie w wykonanym we […] MR progresja procesu nowotworowego. W konsultacji neurochirurgicznej ryzyko uszkodzenia funkcji dolnych nerwów czaszkowych w czasie reoperacji. Z tego względu skierowana do konsultacji w Centrum Cyberknife. Po konsultacji pacjentka zakwalifikowana do leczenia radiochirurgicznego

Wizyta kontrolna po 12 m-c


Pacjentka czuje się dobrze. W badaniu MR po 12.m-cu. ogniska rozpadowe w obrębie guza, który obecnie mierzy 25x22x22mm. Opisany efekt leczenia, jako niewielkie powiększenie masy guza przez radiologa, wiąże się ze zmianą struktury guza, który ulega w części środkowej rozpadowi. Ogniska rozpadu są obecnie większe niż w badaniach poprzednich.  Kontrola za rok z aktualnym badaniem MR


Q28.2

Tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowych

Malformacja tętnicza

Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia:

Zgłasza się na konsultację[..]z rozpoznaniem AVM. Napady padaczkowe były powodem diagnostyki.12 letni chłopiec z malformacją tętniczo-żylną w lewej półkuli móżdżku.Stan po operacji całkowitej.

Obecnie w […] stwierdzono patologiczną siatkę naczyń, rekanalizację naczyniaka.

Neurochirurdzy z [..] zdecydowali o rezygnacji z klasycznego zabiegu i skierowaniu pacjenta do leczenia radiochirurgicznego CyberKnife.

W CT widoczna patologiczna siatka naczyń w górnej części lewej połowy móżdżku na długości do 3cm.

Chłopiec zakwalifikowany do radiochirurgii pojedynczą frakcją.

Wizyta kontrolna po 18 m-cach

Zgłasza się na kontrolę 1,5 roku po napromienianiu. Czuje się bardzo dobrze. W badaniu ,MR wg, opisu radiologa, stan podobny jak w badaniach poprzednich, jednakże zwraca uwagę mniejsza ilość naczyń patologicznych, na poziomie konara środkowego móżdżku. Jednocześnie widoczna jest regresja stwierdzonych uprzednio zmian popromiennych (hyperintensywnych w obrazach T2)- będących jedynie znaleziskiem radiologicznym, gdyż nie było ich przełożenia na stan kliniczny pacjenta. Wniosek-stan kliniczny pacjenta bardzo dobry, bez wywiadu krwawienia z naczyniaka od chwili leczenia CyberKnife, do chwili obecnej. Efekt radiologiczny dobry-zaczynająca się już regresja naczyń patologicznych. Wskazana kolejna kontrola MRI za około 1 rok.


G50.0

Neuralgia nerwu trójdzielnego

Zespół napadowego bólu twarzy
Nerwoból nerwu trójdzielnego

Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia:

Zgłasza się z powodu neuralgii nerwu V, 3 gałąź po str lewej.

Uczulenie na Amizepin, który dotychczas przyjmowała. Przebyła toksyczne polekowe zapalenie wątroby spowodowane przez nadwrażliwość na karbamazepinę. Nie jest kandydatką do chirurgii otwartej z powodu niewydolności wątroby - wysokie ryzyko znieczulenia.

Wizyta kontrolna po 10 dniach

Pacjentka odczuła częściową poprawę po leczeniu, nie przyjmuje Ketonalu, ale kilka razy dziennie odczuwa kilkusekundowe kłucia lewej dolnej połowy twarzy, zwłaszcza przy jedzeniu, które są "do wytrzymania".

Sama ocenia efekt leczenia po 7 dniach jako poprawę.


OUN (inne niż głowa i mózg)

C41.2


C79.4

Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa)

Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego


Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia:

17-letnia pacjentka z rozpoznaniem chordoma odcinka C2-C3 kręgosłupa, po operacji radykalnej w CZD […], ze stabilizacją szyjno-potyliczną i z następową radioterapią 40 Gy frakcjonowaną po 2 Gy, z bezpośrednią średnią tolerancją leczenia ze względu na bóle gardła i przełyku (odczyn śluzówkowy).

Pacjentka przyjmuje leki przeciwpadaczkowe […].

Pacjentka bez innych dolegliwości.

Zakwalifikowana do radiochirurgii CyberKnife

Wizyta kontrolna –  3 m-ce

Zgłasza się pierwsze badanie kontrolne 3 m-ce po rth. Czuje się dobrze. Nie zgłasza dolegliwości.

Dostarcza MR mózgu z dn. […]. bez cech wznowy guza

C40.2,C79.4
Nowotwór złośliwy (kości długie kończyny dolnej)

Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego

Przerzuty do kręgosłupa

Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia:

25-letni pacjetnt z osteosarcomą kości udowej prawej przed 5 laty i po torakotomii lewostronnej i metastazektomii. Obecnie przerzut do trzonu III kręgu piersiowego 18x14mm potwierdzony badaniem PET-CT. Zakwalifikowany do leczenia CyberKnife.

Wizyta kontrolna4m-ce


Zgłąsza się na bk. Czuje się dobrze.

Ból stawów k dolnej z powodu przeciążenia.

Dostarcza CT po 4 m-cach zmiana w TH3 o wym 17x11 bez istotnych zmian w stosunku do bad. z […].


Uwaga:poniżej organy „ruchome”
Leczenie tzw. ”organów ruchomych” wymaga założenia tzw. znaczników

(objęte refundacją NFZ, zakładane ambulatoryjnie w szpitalu, metodą przypominającą biopsję-drobinki złota wprowadzane b.cienką iglą pod kontrolą USG)


prostata

C61

Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego

Gruczolak prostaty

Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia:

Zgłasza się na konsultację do ICC 37-letni chory z rozpoznaniem gruczolakoraka prostaty, Gleason 6(3+3) w trzech bioptatach lewego płata. Zajmuje 60, 70 i 10% powierzchni przekrojów. PSA  - 5,45 ng/ml i 2 m-ce po biopsji 8,57 ng/ml. MR miednicy - bez cech naciekania torebki prostaty, bez cech przerzutów do w. chłonnych i kości objętych badaniem.

Pacjent zakwalifikowany do radiochirurgii na obszar prostaty aparatem CyberKnife.

Skierowany na wszczepienie znaczników

Wizyta kontrolna4m-ce po zakończeniu leczenia:” Pacjent czuje się dobrze. Poziom PSA w surowiczy krwi obniżył się do 3,01 ng/ml. Chory zgłosi się za 3mies, z aktualnym badaniem MR miednicy z kontrastem oraz poziomem PSA w surowicy krwi. Wydano skierowanie na badanie MR miednicy”


płuco

C78.0, C64

Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej

Wtórny nowotwór złośliwy płuc

Przerzut do płuca z nerki

Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia: „  nefrektomia prawostronna z powodu  ca clarocellularae . Od […] obserwowany pakiet węzłów chłonnych w okolicy wnęki prawego płuca . W badaniu PET CT z[…]  ognisko w prawej wnęce - pow węzły chłonne o śr 21 i 26 mm om łącznym wymiarze 30 mm  o wzmożonym SUV-  2,9  ( poprzednie badanie   zmiany mniejsze o śr 20 mm SUV 1,8) bez innych zmian podejrzanych o  meta. Pacjentka w bardzo dobrym stanie ogólnym bez obciążeń (3x lat) . W ocenie torakochirurga  leczenie operacyjne wiąże się z koniecznością  usunięcia co najmniej 2 płatów płuca prawego i dlatego leczenie Cyber Knife wydaje sie korzystniejsze

II.

„Pacjent dostarcza dokumentację. W wykonanym KT klatki piersiowej z zmiana meta położona w seg.6 płuca lewego zmniejszyła się około 4mm i obecnie jej wielk. wynosi 22x19mm. Po konsultacji chorego (lat 3x) zakwalifikowano do leczenia radiochirurgicznego. O terminie założenia znaczników pacjent zostanie poinformowany telefonicznie

Wizyta kontrolna24 m-ce po zakończeniu leczenia:” Pacjentka w bardzo dobrym stanie ogólnym bez poczucia choroby .W KT klatki piersiowej z […]r znaczna dalsza regresja leczonych zmian. Kontrola z aktualnym KT klatki piersiowej za rok.”II Wizyta kontrolna5 m-cy po leczeniu:

„zgłasza się na badanie kontrolne .

Poziom CEA z dnia  …- 1,0 ng/ml

Poziom CEA z dnia ….- <0,5 ng/ml

W badaniu CT  klp nie uwidoczniono powiększonych wezłów chłonnych

Pacjent czuje się bardzo dobrze , nieco przytył

Zalecono przeprowadzenie  badań kontrolnych za pół roku


wątroba

C78.7, C16.2

Wtórny nowotwór złośliwy wątroby

Nowotwór złośliwy (trzon żołądka)

Przerzut do wątroby z żołądka

Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia

1.Rozpoznanie lekarza kierującego:

Rak gruczołowy żołądka po resekcji 2/3 żołądka Zmiany przerzutowe w wątrobie

2.Rozpoznanie histopatologiczne:

Adenocarcinoma ventriculi G3 partim  carcinoma mucocellularae, chora z rozpoznaniem raka gruczołowego żołądka po subtotalnej resekcji żołądka […] w przebiegu wysokiej niedrożności przewodu pokarmowego. W trakcie operacji resekowano 2/3 żołądka  oraz wykonano zespolenie  żołądkowo jelitowe. W trakcie zabiegu  stwierdzono obecność zmian meta w wątrobie w VIII segmencie które oznaczono znacznikami przed planowanym leczeniem radiochirurgicznym. W badaniach obrazowych CT jamy brzusznej i MR  uwidoczniono również  zmiany  mogące odpowiadać meta . Ostatecznie ustalono zaawansowanie choroby jako pT3N0M1 R0 .Chorą zakwalifikowano do chemioterapii według schematu EOX . Dotychczas pacjentka otrzymała I kurs leczenia chth.

Po konsultacji zespołowej[..]pacjentka została zakwalifikowana do leczenia radiochirurgicznego na obszar zmian metastatycznych w wątrobie z wykorzystaniem aparatu Cyber Knife-  z uwagi na wiek chorej, bardzo dobry stan ogólny oraz ograniczone jedynie do wątroby ogniska przerzutowe

Wizyta kontrolna24 m-ce po :

Zgłasza sie na kolejne badanie kontrolne . Czuje się bardzo dobrze . Nieco przytyła  . W  kolejnym kontrolnym CT jamy brzusznej i klp . bez cech wznowy w zespoleniu , węzły czyste. W wątrobie obecność 1 ognisko  hypodensyjnego  o  śr 9 mm  ( poprzednio 14 mm)  w segmencie 7/8  poza tym bez innych nieprawidłowości . Badania krwi z […]   ALAT 19 , ASPAT 18 - w normie

Trzustka

C25.9

Nowotwór złośliwy(trzustka, nie określona)


Opis z wizyty kwalifikującej do leczenia:


W […]r u pacjentki wykonano obwodową rtesekcję trzustki z pozostawieniem głowy trzustki. Po zabiegu operacyjnym włączono leczenie systemowe wg. programu GMZ.W [..] rozpoczął się stopniowy wzrost markerów Ca 19-9.W październiku [..]r w badaniu MR jamy brzusznej stwierdzono w głowie trzustki obok szyi torbiel o wym 15x16mm., niedrożność końcowego odcinka ż.krezkowej górnej, niedrożność ż. wrotnej między spływem żył a wnęką wątroby. Następnie wykonano endosonografię w której uwidoczniono w cieśni i w trzonie trzustki hipoechogeniczny nieco niejednorodny guz o wym 35x18mm. Obok guza zmiana płynowo-lita o wym. 22x20mm. Powiększony węzeł chłonny?. Powiększony węzeł chłonny we wnęce wątroby 22x8mm.W badaniu biopsji: cellulae carcinomatosae-adenocarcinoma.

Wizyta kontrolna24 m-ce po


Zgłasza się pacjentka do kontroli. Czuje się dobrze, ale po obiedzie występują biegunki, po mniejszej ilości pokarmu- nie. W badaniu MR jamy brzusznej regresja procesu nowotworowego. Uprzednio wymiary guza wyniosły: 25x30mm, obecnie 23x24mm. Kontrola za 6 mies.