Co to jest Cyberknife
CyberKnife® (Nóż Cybernetyczny) jest nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym urządzeniem do radiochirurgii – nieinwazyjnego usuwania guzów nowotworowych w obrębie głowy oraz całego ciała. Stosowany jest już od ponad 10 lat.
Zabieg polega na napromienianiu guza wiązkami promieniowania X o wysokiej energii wysyłanych z różnych kierunków tak, by zdrowe tkanki w sąsiedztwie guza zaabsorbowały jak najmniejszą dawkę energii jonizującej.

ZASTOSOWANIE CYBERKNIFE

Zastosowanie CyberKnife® nie wymaga unieruchamiania głowy czy ciała pacjenta przy pomocy inwazyjnej ramy stereotaktycznej, gdyż urządzenie nieustannie śledzi położenie napromienianego obiektu i nadąża za jego ruchem. Pozwala to precyzyjnie napromieniać guzy położone w narządach stale poruszających się (np. płuca), jak również nowotwory położone we wszystkich narządach ciała.

Źródłem promieniowania jest przyspieszacz liniowy umieszczony na ruchomym ramieniu robota o wielu stopniach swobody. Sprzężony jest z urządzeniem celującym, które śledzi ruch pacjenta w czasie rzeczywistym i emituje wiązkę z dokładnością rzędu ułamków milimetra w miejsce położenia guza nowotworowego w danym momencie. Dlatego leczenie za pomocą urządzenia CyberKnife® nazywane jest też radiochirurgią robotyczną bądź chirurgią cybernetyczną.